کشف 90 درصدی جرائم سایبری در کشور

کشف 90 درصدی جرائم سایبری در کشور
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، از کشف 90 درصدی جرائم سایبری در کشور خبر داد.

کشف 90 درصدی جرائم سایبری در کشور

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، از کشف 90 درصدی جرائم سایبری در کشور خبر داد.
کشف 90 درصدی جرائم سایبری در کشور

cars

اسکای نیوز

Related Posts