کشف جسد در کنسولگری روسیه در نیویورک

کشف جسد در کنسولگری روسیه در نیویورک
مقام اداره پلیس نیویورک اعلام کرد که جسد یک نفر با اثر ضربه به سر روز سه شنبه در کنسولگری روسیه در این شهر پیدا شده است.

کشف جسد در کنسولگری روسیه در نیویورک

مقام اداره پلیس نیویورک اعلام کرد که جسد یک نفر با اثر ضربه به سر روز سه شنبه در کنسولگری روسیه در این شهر پیدا شده است.
کشف جسد در کنسولگری روسیه در نیویورک

دانلود تلگرام

Related Posts