کره‌شمالی دیدار خانواده‌های‌جداشده را متوقف کرد

کره‌شمالی دیدار خانواده‌های‌جداشده را متوقف کرد
صلیب سرخ کره شمالی روز شنبه با انتشار بیانیه ای از سیاست های کره جنوبی به شدت انتقاد و اعلام کرد تا زمانی که این شرایط تغییر نکند، چنین برنامه هایی در دستور کار نخواهد بود.

کره‌شمالی دیدار خانواده‌های‌جداشده را متوقف کرد

صلیب سرخ کره شمالی روز شنبه با انتشار بیانیه ای از سیاست های کره جنوبی به شدت انتقاد و اعلام کرد تا زمانی که این شرایط تغییر نکند، چنین برنامه هایی در دستور کار نخواهد بود.
کره‌شمالی دیدار خانواده‌های‌جداشده را متوقف کرد

خرید بک لینک

Related Posts