کار سختی داریم اما تیم را برای قهرمانی در لیگ جهانی بستیم

کار سختی داریم اما تیم را برای قهرمانی در لیگ جهانی بستیم
مربی تیم کشتی آزاد بیمه رازی گفت:با توجه به حضور کشتی گیران مطرح دنیا در رقابت های جام باشگاه های جهان به طور حتم برای تکرار عنوان قهرمانی کار سختی را پیش رو خواهیم داشت.

کار سختی داریم اما تیم را برای قهرمانی در لیگ جهانی بستیم

مربی تیم کشتی آزاد بیمه رازی گفت:با توجه به حضور کشتی گیران مطرح دنیا در رقابت های جام باشگاه های جهان به طور حتم برای تکرار عنوان قهرمانی کار سختی را پیش رو خواهیم داشت.
کار سختی داریم اما تیم را برای قهرمانی در لیگ جهانی بستیم

Related Posts