چگونه «ابد و یک روز» با یک سکانس نجات پیدا کرد؟

چگونه «ابد و یک روز» با یک سکانس نجات پیدا کرد؟
آنچه باعث شده فیلم با تلخی به سرانجام نرسد، تغییر فرجام این اثر از طریق افزوده شدن یک سکانس به انتهای فیلم است. در واقع به توصیه متولیان صدور پروانه و معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، سکانس فینال فیلم افزوده شد و بدین شکل فرجام داستان تغییر چشمگیری داشت تا تماشاگر با امید و آرامش سالن سینما را ترک کند.

چگونه «ابد و یک روز» با یک سکانس نجات پیدا کرد؟

آنچه باعث شده فیلم با تلخی به سرانجام نرسد، تغییر فرجام این اثر از طریق افزوده شدن یک سکانس به انتهای فیلم است. در واقع به توصیه متولیان صدور پروانه و معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، سکانس فینال فیلم افزوده شد و بدین شکل فرجام داستان تغییر چشمگیری داشت تا تماشاگر با امید و آرامش سالن سینما را ترک کند.
چگونه «ابد و یک روز» با یک سکانس نجات پیدا کرد؟

فروش بک لینک

سپهر نیوز

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *