چرا سینماگران جوان و غیرعضو خانه سینما، جایی در جشن سینمای ایران ندارند؟

چرا سینماگران جوان و غیرعضو خانه سینما، جایی در جشن سینمای ایران ندارند؟
تا زمان انتشار این خبر بیش از هزار و هفتصد سینماگر، نویسنده و روزنامه نگار به این کمپین پیوسته‌اند و از خانه سینما خواسته‌اند در این زمینه تجدیدنظر کند اما هیات مدیره خانه سینما و کمال تبریزی دبیر جشن خانه سینما در مقابل خواست این سیل عظیم از سینماگران به سختی مقاومت کرده‌اند و ظاهراً قرار نیست فضای محفلی خانه سینما برای نسل تازه سینما باز شود.

چرا سینماگران جوان و غیرعضو خانه سینما، جایی در جشن سینمای ایران ندارند؟

تا زمان انتشار این خبر بیش از هزار و هفتصد سینماگر، نویسنده و روزنامه نگار به این کمپین پیوسته‌اند و از خانه سینما خواسته‌اند در این زمینه تجدیدنظر کند اما هیات مدیره خانه سینما و کمال تبریزی دبیر جشن خانه سینما در مقابل خواست این سیل عظیم از سینماگران به سختی مقاومت کرده‌اند و ظاهراً قرار نیست فضای محفلی خانه سینما برای نسل تازه سینما باز شود.
چرا سینماگران جوان و غیرعضو خانه سینما، جایی در جشن سینمای ایران ندارند؟

اسکای نیوز

Related Posts