چرا استاد شجریان با سر تراشیده پیام نوروزی داد؟ + ویدیو

چرا استاد شجریان با سر تراشیده پیام نوروزی داد؟ + ویدیو
اکنون از پزشکان معالج استاد محمدرضا شجریان نقل شده که این چهره برجسته موسیقی ایران زمین به سرطان پیشرفته کلیه مبتلا است و متأسفانه، سرطان متاستاتيك كليه به مغز استاد سرایت كرده است؛ موضوعی که تاکنون از انظار عمومی به دور مانده بود و کسی از آن مطلع نبود.

چرا استاد شجریان با سر تراشیده پیام نوروزی داد؟ + ویدیو

اکنون از پزشکان معالج استاد محمدرضا شجریان نقل شده که این چهره برجسته موسیقی ایران زمین به سرطان پیشرفته کلیه مبتلا است و متأسفانه، سرطان متاستاتيك كليه به مغز استاد سرایت كرده است؛ موضوعی که تاکنون از انظار عمومی به دور مانده بود و کسی از آن مطلع نبود.
چرا استاد شجریان با سر تراشیده پیام نوروزی داد؟ + ویدیو

اخبار دنیای تکنولوژی

ورزش و زندگی

Related Posts