چالش‌های مسئول جدید عملیات آمریکا در سوریه و عراق

چالش‌های مسئول جدید عملیات آمریکا در سوریه و عراق
یک نشریه آمریکایی در گزارشی درباره چالش‌های پیش‌روی فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، انجام عملیات هوایی روسیه از طریق پایگاه نظامی ایران را یکی از چالش‌های عمده این فرمانده آمریکایی عنوان کرده است.

چالش‌های مسئول جدید عملیات آمریکا در سوریه و عراق

یک نشریه آمریکایی در گزارشی درباره چالش‌های پیش‌روی فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، انجام عملیات هوایی روسیه از طریق پایگاه نظامی ایران را یکی از چالش‌های عمده این فرمانده آمریکایی عنوان کرده است.
چالش‌های مسئول جدید عملیات آمریکا در سوریه و عراق

عکس های جدید

Related Posts