پیش‌بینی رشد سریع ایران در تولید نیرو از منابع پاک

پیش‌بینی رشد سریع ایران در تولید نیرو از منابع پاک
با استقبال سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی، ایران برای نخستین‌‌بار در 10 سال گذشته قصد دارد تا سال 2020 ظرفیت تولید نیرو از منابع تجدیدپذیر را به 5 هزار مگاوات افزایش دهد،‌250 فعالان بین‌المللی انرژی هم 5 تا 8 دسامبر در تهران گردهم می‌آیند.

پیش‌بینی رشد سریع ایران در تولید نیرو از منابع پاک

با استقبال سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی، ایران برای نخستین‌‌بار در 10 سال گذشته قصد دارد تا سال 2020 ظرفیت تولید نیرو از منابع تجدیدپذیر را به 5 هزار مگاوات افزایش دهد،‌250 فعالان بین‌المللی انرژی هم 5 تا 8 دسامبر در تهران گردهم می‌آیند.
پیش‌بینی رشد سریع ایران در تولید نیرو از منابع پاک

Related Posts