پیام نوروزی وزیر ارتباطات به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

پیام نوروزی وزیر ارتباطات به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵
دکتر واعظی در پیام نوروزی خود اظهار کرد: امید است در سال ۱۳۹۵ در کنار پیشرفت های اساسی کشور، ما نیز بتوانیم با توسعه حوزه فناوری اطلاعات سهم مهمی در توسعه همه جانبه ایفا نماییم.

پیام نوروزی وزیر ارتباطات به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

دکتر واعظی در پیام نوروزی خود اظهار کرد: امید است در سال ۱۳۹۵ در کنار پیشرفت های اساسی کشور، ما نیز بتوانیم با توسعه حوزه فناوری اطلاعات سهم مهمی در توسعه همه جانبه ایفا نماییم.
پیام نوروزی وزیر ارتباطات به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

دانلود سریال

هنر

Related Posts