پیاده روی زائران امام رضا (ع) به سمت مشهد

پیاده روی زائران امام رضا (ع) به سمت مشهد
با نزدیک شدن به ایام شهادت امام رضا (ع) کاروان های زیارتی پیاده از جاده های اطراف به سمت مشهد، در حال حرکت هستند.

پیاده روی زائران امام رضا (ع) به سمت مشهد

با نزدیک شدن به ایام شهادت امام رضا (ع) کاروان های زیارتی پیاده از جاده های اطراف به سمت مشهد، در حال حرکت هستند.
پیاده روی زائران امام رضا (ع) به سمت مشهد

Related Posts