پلیس؛ تنها پلیس جریمه نیست

پلیس؛ تنها پلیس جریمه نیست
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه جاده‌ها و خودروهای ما باید ایمن شود، گفت: پلیس تنها پلیس جریمه نیست بلکه باید پلیس راهنمایی و مدیریت رانندگی باشد.

پلیس؛ تنها پلیس جریمه نیست

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه جاده‌ها و خودروهای ما باید ایمن شود، گفت: پلیس تنها پلیس جریمه نیست بلکه باید پلیس راهنمایی و مدیریت رانندگی باشد.
پلیس؛ تنها پلیس جریمه نیست

دانلود آهنگ جدید

کانون نماز

Related Posts