پرسپوليس 0 – ماشين سازى 0

پرسپوليس 0 – ماشين سازى 0
ديدار دو تيم پرسپوليس و ماشين سازی تبريز در هفته دوازدهم ليگ برتر خليج فارس ساعت 17:15 در ورزشگاه آزادی آغاز شد.

پرسپوليس 0 – ماشين سازى 0

ديدار دو تيم پرسپوليس و ماشين سازی تبريز در هفته دوازدهم ليگ برتر خليج فارس ساعت 17:15 در ورزشگاه آزادی آغاز شد.
پرسپوليس 0 – ماشين سازى 0

Related Posts