پاسخ علی مطهری به روحانی که او را نجس خواند/مهلت دوهفته‌ای معاون رییس‌جمهور به استان قم/علت سانسور راهپیمایی اربعین از نظر ایت الله جنتی/ کمک مصرف لوازم آرایشی به چرخه اقتصاد صهیونیستی

پاسخ علی مطهری به روحانی که او را نجس خواند/مهلت دوهفته‌ای معاون رییس‌جمهور به استان قم/علت سانسور راهپیمایی اربعین از نظر ایت الله جنتی/ کمک مصرف لوازم آرایشی به چرخه اقتصاد صهیونیستی
رصد‌خانه «تابناک» ‌خبرهایی‌ برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند: اهمیت سخنرانی مطهری برای علم الهدی؛تنها نسخه نجات بخش کشور از نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ….. رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.

پاسخ علی مطهری به روحانی که او را نجس خواند/مهلت دوهفته‌ای معاون رییس‌جمهور به استان قم/علت سانسور راهپیمایی اربعین از نظر ایت الله جنتی/ کمک مصرف لوازم آرایشی به چرخه اقتصاد صهیونیستی

رصد‌خانه «تابناک» ‌خبرهایی‌ برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند: اهمیت سخنرانی مطهری برای علم الهدی؛تنها نسخه نجات بخش کشور از نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ….. رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
پاسخ علی مطهری به روحانی که او را نجس خواند/مهلت دوهفته‌ای معاون رییس‌جمهور به استان قم/علت سانسور راهپیمایی اربعین از نظر ایت الله جنتی/ کمک مصرف لوازم آرایشی به چرخه اقتصاد صهیونیستی

Related Posts