وقتی ایران قرض ما را داد، کار را از سر می‌گیریم

وقتی ایران قرض ما را داد، کار را از سر می‌گیریم
مدیرعامل شرکت نفت انی ایتالیا اعلام کرد: هر وقت ایران سرمایه‌گذاری‌های پیشین این شرکت را به انی پرداخت کند، این شرکت فعالیت خود در ایران را از سر می‌گیرد.

وقتی ایران قرض ما را داد، کار را از سر می‌گیریم

مدیرعامل شرکت نفت انی ایتالیا اعلام کرد: هر وقت ایران سرمایه‌گذاری‌های پیشین این شرکت را به انی پرداخت کند، این شرکت فعالیت خود در ایران را از سر می‌گیرد.
وقتی ایران قرض ما را داد، کار را از سر می‌گیریم

Related Posts