وزیردفاع: به سمت سلاح نامتعارف نخواهیم رفت

وزیردفاع: به سمت سلاح نامتعارف نخواهیم رفت
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: برای کسب توانمندی‌های دفاعی با هدف پاسخ به هر تهدیدی همواره اقدام می‌کنیم و در این مسیر نیاز به اجازه یا تأیید دیگران نداریم.

وزیردفاع: به سمت سلاح نامتعارف نخواهیم رفت

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: برای کسب توانمندی‌های دفاعی با هدف پاسخ به هر تهدیدی همواره اقدام می‌کنیم و در این مسیر نیاز به اجازه یا تأیید دیگران نداریم.
وزیردفاع: به سمت سلاح نامتعارف نخواهیم رفت

فروش بک لینک

Related Posts