ورود پدیده گرد و غبار و طوفان به استان اصفهان

ورود پدیده گرد و غبار و طوفان به استان اصفهان
هواشناسی استان اصفهان به رانندگانی که قصد تردد از محورهای مواصلاتی این استان را دارند هشدار داد.

ورود پدیده گرد و غبار و طوفان به استان اصفهان

هواشناسی استان اصفهان به رانندگانی که قصد تردد از محورهای مواصلاتی این استان را دارند هشدار داد.
ورود پدیده گرد و غبار و طوفان به استان اصفهان

تلگرام

آخرین اخبار ورزشی

Related Posts