واکنش بازیگر معروف به حملات تروریستی بروکسل

واکنش بازیگر معروف به حملات تروریستی بروکسل
«ژان کلود ون دام» – بازیگر و رزمی‌کار معروف بلژیکی – نسبت به بمب‌گذاری تروریستی در شهر زادگاهش بروکسل واکنش نشان داد.

واکنش بازیگر معروف به حملات تروریستی بروکسل

«ژان کلود ون دام» – بازیگر و رزمی‌کار معروف بلژیکی – نسبت به بمب‌گذاری تروریستی در شهر زادگاهش بروکسل واکنش نشان داد.
واکنش بازیگر معروف به حملات تروریستی بروکسل

خبرگذاری اصفحان

سپهر نیوز

Related Posts