واژگونی خونين پرايد در جاده بافت – يزد

واژگونی خونين پرايد در جاده بافت – يزد
رئیس پلیس راه استان يزد از واژگونی یک دستگاه سواری پرايد در ساعت 15 روز دوشنبه خبر داد.

واژگونی خونين پرايد در جاده بافت – يزد

رئیس پلیس راه استان يزد از واژگونی یک دستگاه سواری پرايد در ساعت 15 روز دوشنبه خبر داد.
واژگونی خونين پرايد در جاده بافت – يزد

دانلود فیلم خارجی

روزنامه قانون

Related Posts