واردات ضایعات باطری از ارمنستان !

واردات ضایعات باطری از ارمنستان !
بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از 6 هزارو 499 تن ضایعات باطری وارد کشور شده است .

واردات ضایعات باطری از ارمنستان !

بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از 6 هزارو 499 تن ضایعات باطری وارد کشور شده است .
واردات ضایعات باطری از ارمنستان !

Related Posts