واردات بشکه از عراق !

واردات بشکه از عراق !
بر اساس آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از 176 تن بشکه وارد کشور شده است.

واردات بشکه از عراق !

بر اساس آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از 176 تن بشکه وارد کشور شده است.
واردات بشکه از عراق !

نصب تلگرام فارسی

Related Posts