هوای زنجان گرم می شود

هوای زنجان گرم می شود
اداره کل هواشناسی استان زنجان پیش بینی کرد طی روز چهارشنبه آسمان استان ابری به همراه بارش پراکنده، در بعضی ساعات وزش بادشديد بتدریج کاهش ابراست.

هوای زنجان گرم می شود

اداره کل هواشناسی استان زنجان پیش بینی کرد طی روز چهارشنبه آسمان استان ابری به همراه بارش پراکنده، در بعضی ساعات وزش بادشديد بتدریج کاهش ابراست.
هوای زنجان گرم می شود

بازار بورس

شهرداری

Related Posts