ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در خوزستان

ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در خوزستان
تردد انواع کامیون ، تریلر ، تانکرهای ترانزیتی حامل مواد سوختی در تمامی جاده های استان خوزستان از 12 تا 14فروردین 1395ممنوع است.

ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در خوزستان

تردد انواع کامیون ، تریلر ، تانکرهای ترانزیتی حامل مواد سوختی در تمامی جاده های استان خوزستان از 12 تا 14فروردین 1395ممنوع است.
ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در خوزستان

فروش بک لینک

Related Posts