ملاک اسلام فعال‌سازی همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور است

ملاک اسلام فعال‌سازی همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور است
حجت‌الاسلام میر لوحی گفت: تبلیغ قناعت و ساده‌زیستی با تبلیغات تجملی فعلی بسیار تضاد دارد و این نشانه عدم هماهنگی و ضعف دستگاه‌های ذی‌ربط است.

ملاک اسلام فعال‌سازی همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور است

حجت‌الاسلام میر لوحی گفت: تبلیغ قناعت و ساده‌زیستی با تبلیغات تجملی فعلی بسیار تضاد دارد و این نشانه عدم هماهنگی و ضعف دستگاه‌های ذی‌ربط است.
ملاک اسلام فعال‌سازی همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور است

شهر خبر

سپهر نیوز

Related Posts