مسلمانان بیش از پیروان سایر ادیان به یاری افراد نیازمند می‌شتابند

مسلمانان بیش از پیروان سایر ادیان به یاری افراد نیازمند می‌شتابند
نتایج یک پژوهش نشان داد مسلمانان و هندوها بیش از دیگران حاضرند به فردی که مورد حمله قرار گرفته است، کمک کنند.

مسلمانان بیش از پیروان سایر ادیان به یاری افراد نیازمند می‌شتابند

نتایج یک پژوهش نشان داد مسلمانان و هندوها بیش از دیگران حاضرند به فردی که مورد حمله قرار گرفته است، کمک کنند.
مسلمانان بیش از پیروان سایر ادیان به یاری افراد نیازمند می‌شتابند

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *