مجلس ترحیم مادر همسر روحانی برگزار شد

مجلس ترحیم مادر همسر روحانی برگزار شد
مجلس ترحیم مادر همسر رییس جمهور که هفته قبل در گذشته بود، امروز (دوشنبه) در مسجد نور تهران با حضور رییس جمهور و اعضای کابینه و شخصیت‌های سیاسی برگزار شد.

مجلس ترحیم مادر همسر روحانی برگزار شد

مجلس ترحیم مادر همسر رییس جمهور که هفته قبل در گذشته بود، امروز (دوشنبه) در مسجد نور تهران با حضور رییس جمهور و اعضای کابینه و شخصیت‌های سیاسی برگزار شد.
مجلس ترحیم مادر همسر روحانی برگزار شد

Related Posts