قیمت پلکانی بنزین؛ دکمه‌ای که قرار است برایش کت بدوزند!

قیمت پلکانی بنزین؛ دکمه‌ای که قرار است برایش کت بدوزند!
از زمان تک نرخی شدن سوخت و برچیده شدن سهمیه ها، برخی از کارشناسان و مسئولان، به ویژه دولت مردان سابق که برای تحقق سهمیه بندی سوخت و اجرای این سامانه زحمات زیادی متقبل شده بودند، با آن مخالفت کرده و به دنبال راهی برای احیای کاربرد این کارت های هوشمند بودند.

قیمت پلکانی بنزین؛ دکمه‌ای که قرار است برایش کت بدوزند!

از زمان تک نرخی شدن سوخت و برچیده شدن سهمیه ها، برخی از کارشناسان و مسئولان، به ویژه دولت مردان سابق که برای تحقق سهمیه بندی سوخت و اجرای این سامانه زحمات زیادی متقبل شده بودند، با آن مخالفت کرده و به دنبال راهی برای احیای کاربرد این کارت های هوشمند بودند.
قیمت پلکانی بنزین؛ دکمه‌ای که قرار است برایش کت بدوزند!

بک لینک رنک 4

اس ام اس جدید

Related Posts