قیمت انوع آجیل و خشکبار+جدول

قیمت انوع آجیل و خشکبار+جدول
تخمه آفتابگردان کله قوچی (سیاه و دور سفید)درجه یک کیلویی هفت هزار تومان در میادین میوه و تره بار تهران به فروش می رسد.

قیمت انوع آجیل و خشکبار+جدول

تخمه آفتابگردان کله قوچی (سیاه و دور سفید)درجه یک کیلویی هفت هزار تومان در میادین میوه و تره بار تهران به فروش می رسد.
قیمت انوع آجیل و خشکبار+جدول

Related Posts