علاسوند:در بازی امشب فوتسال زیر سوال رفت

علاسوند:در بازی امشب فوتسال زیر سوال رفت
سرمربی تیم فوتسال حفاری اهواز گفت: متاسفانه با یک حرکت بچگانه لیگ برتر ما زیر سوال رفت و دیداری که پخش زنده تلویزیونی داشت را باختیم.

علاسوند:در بازی امشب فوتسال زیر سوال رفت

سرمربی تیم فوتسال حفاری اهواز گفت: متاسفانه با یک حرکت بچگانه لیگ برتر ما زیر سوال رفت و دیداری که پخش زنده تلویزیونی داشت را باختیم.
علاسوند:در بازی امشب فوتسال زیر سوال رفت

Related Posts