ضرورت اصلاح زیرساخت نظام تجاری و بازرگانی کشور

ضرورت اصلاح زیرساخت نظام تجاری و بازرگانی کشور
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر دولت قصد بازنگری و بهبود وضعیت تعرفه و قاچاق را دارد باید اصلاح زیر ساخت نظام تجاری و بازرگانی کشور مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت اصلاح زیرساخت نظام تجاری و بازرگانی کشور

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر دولت قصد بازنگری و بهبود وضعیت تعرفه و قاچاق را دارد باید اصلاح زیر ساخت نظام تجاری و بازرگانی کشور مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت اصلاح زیرساخت نظام تجاری و بازرگانی کشور

کتابخانه فرهنگ

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *