صادرات مبل به کشورهای همسایه!

صادرات مبل به کشورهای همسایه!
طبق آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از هزار تن مبل از جنس پلاستیک از کشور صادر شده است.

صادرات مبل به کشورهای همسایه!

طبق آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از هزار تن مبل از جنس پلاستیک از کشور صادر شده است.
صادرات مبل به کشورهای همسایه!

دانلود تلگرام

Related Posts