شناسایی مولکولی و تعیین توالی ژنوم آناپلاسما مارجیناله در اصفهان

شناسایی مولکولی و تعیین توالی ژنوم آناپلاسما مارجیناله در اصفهان
شناسایی مولکولی و تعیین توالی ژنوم آناپلاسما مارجیناله در بخش تحقیقات دامپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان اصفهان انجام شد.

شناسایی مولکولی و تعیین توالی ژنوم آناپلاسما مارجیناله در اصفهان

شناسایی مولکولی و تعیین توالی ژنوم آناپلاسما مارجیناله در بخش تحقیقات دامپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان اصفهان انجام شد.
شناسایی مولکولی و تعیین توالی ژنوم آناپلاسما مارجیناله در اصفهان

نفت آموزش پرورش دولتی

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *