سارق بدشانس در تیررس دید پلیس

سارق بدشانس در تیررس دید پلیس
جانشين فرمانده انتظامي شهرستان كرمان، از دستگيري سارق سيم برق و كشف اموال مسروقه در عمليات روز گذشته ماموران كلانتري 21 شهر كرمان خبر داد.

سارق بدشانس در تیررس دید پلیس

جانشين فرمانده انتظامي شهرستان كرمان، از دستگيري سارق سيم برق و كشف اموال مسروقه در عمليات روز گذشته ماموران كلانتري 21 شهر كرمان خبر داد.
سارق بدشانس در تیررس دید پلیس

ارتقا اندروید

Related Posts