ساخت هرمترمربع بالای ۱میلیون تومان

ساخت هرمترمربع بالای ۱میلیون تومان
برخی کارشناسان قیمت نهایی پروژه های مسکن مهرپردیس راغیرواقعی می دانند، اما برخی هم معتقدند که شرکت عمران این شهر، مبالغ مناسب ومنصفانه ای رابرای تکمیل این طرح درنظرگرفته است.

ساخت هرمترمربع بالای ۱میلیون تومان

برخی کارشناسان قیمت نهایی پروژه های مسکن مهرپردیس راغیرواقعی می دانند، اما برخی هم معتقدند که شرکت عمران این شهر، مبالغ مناسب ومنصفانه ای رابرای تکمیل این طرح درنظرگرفته است.
ساخت هرمترمربع بالای ۱میلیون تومان

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *