زخمی شدن جوان فلسطینی در یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری

زخمی شدن جوان فلسطینی در یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری
منابع فلسطینی از زخمی شدن یک جوان 25 ساله فلسطینی در یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری خبر دادند.

زخمی شدن جوان فلسطینی در یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری

منابع فلسطینی از زخمی شدن یک جوان 25 ساله فلسطینی در یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری خبر دادند.
زخمی شدن جوان فلسطینی در یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری

مرجع توریسم

Related Posts