روند آرام معاملات بورس قبل از آغاز تعطیلات

روند آرام معاملات بورس قبل از آغاز تعطیلات
در دومین روز معاملات بورس اوراق بهادار تهران در این هفته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی نسبت به روز گذشته ۸۴ واحد رشد کرد و در تراز ۷۹ هزار و ۶۲۵ واحدی قرار گرفت. حجم معاملات نیز امروز عدد ۷۷۹ میلیون و ۸۲۰ را تجربه کرد.

روند آرام معاملات بورس قبل از آغاز تعطیلات

در دومین روز معاملات بورس اوراق بهادار تهران در این هفته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی نسبت به روز گذشته ۸۴ واحد رشد کرد و در تراز ۷۹ هزار و ۶۲۵ واحدی قرار گرفت. حجم معاملات نیز امروز عدد ۷۷۹ میلیون و ۸۲۰ را تجربه کرد.
روند آرام معاملات بورس قبل از آغاز تعطیلات

Related Posts