رشد حدود پنج درصدی دماسنج بازار سرمایه

رشد حدود پنج درصدی دماسنج بازار سرمایه
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در مرداد ماه1395 به رقم 78086.4 واحد رسید که نسبت به ماه گذشته(تیرماه1395) که رقم 74514.5 واحد بود،به میزان 4.8 درصد رشد( 3572.3 واحد ) افزایش یافت.

رشد حدود پنج درصدی دماسنج بازار سرمایه

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در مرداد ماه1395 به رقم 78086.4 واحد رسید که نسبت به ماه گذشته(تیرماه1395) که رقم 74514.5 واحد بود،به میزان 4.8 درصد رشد( 3572.3 واحد ) افزایش یافت.
رشد حدود پنج درصدی دماسنج بازار سرمایه

پرشین موزیک

Related Posts