دست دراز کردن جلوی بیگانه در مرام مسلمان نیست

دست دراز کردن جلوی بیگانه در مرام مسلمان نیست
امام جمعه اصفهان گفت: در مرام مسلمانان، گرويدن به كفر و پذيرفتن تسلط كافر وجود ندارد و به همین دلیل اگر به سياست هاي اقتصاد مقاومتی توجه نشود، مجبوريم برای مايحتاج كشور دست خود را جلوی بيگانگان دراز كنيم.

دست دراز کردن جلوی بیگانه در مرام مسلمان نیست

امام جمعه اصفهان گفت: در مرام مسلمانان، گرويدن به كفر و پذيرفتن تسلط كافر وجود ندارد و به همین دلیل اگر به سياست هاي اقتصاد مقاومتی توجه نشود، مجبوريم برای مايحتاج كشور دست خود را جلوی بيگانگان دراز كنيم.
دست دراز کردن جلوی بیگانه در مرام مسلمان نیست

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *