حذف مالیات بر ارزش افزوده طلا در راه است؟

حذف مالیات بر ارزش افزوده طلا در راه است؟
رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار و کاهش تولید، تقلیل و یا حذف مالیات بر ارزش افزوده از سوی نمایندگان مجلس و ارگان های مربوطه در حال بررسی است.

حذف مالیات بر ارزش افزوده طلا در راه است؟

رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار و کاهش تولید، تقلیل و یا حذف مالیات بر ارزش افزوده از سوی نمایندگان مجلس و ارگان های مربوطه در حال بررسی است.
حذف مالیات بر ارزش افزوده طلا در راه است؟

دانلود برنامه ایمو

Related Posts