جنگ صدرنشینی آرسنال و پی اس جی به روز آخر کشید/تساوی نمایندگان بلغارستان و سوئیس

جنگ صدرنشینی آرسنال و پی اس جی به روز آخر کشید/تساوی نمایندگان بلغارستان و سوئیس
در گروه A لیگ قهرمانان اروپا ، تیم آرسنال به مصاف پاری سن ژرمن و لودوگورتس به مصاف بازل رفت.

جنگ صدرنشینی آرسنال و پی اس جی به روز آخر کشید/تساوی نمایندگان بلغارستان و سوئیس

در گروه A لیگ قهرمانان اروپا ، تیم آرسنال به مصاف پاری سن ژرمن و لودوگورتس به مصاف بازل رفت.
جنگ صدرنشینی آرسنال و پی اس جی به روز آخر کشید/تساوی نمایندگان بلغارستان و سوئیس

Related Posts