جمله جنجالی رحمتی در آستانه داربی:برانکو مربی باوجودی است!

جمله جنجالی رحمتی در آستانه داربی:برانکو مربی باوجودی است!
این جمله از آنجایی که رحمتی با مربیان قبلی اش یعنی قلعه نویی و کی روش به مشکل خورده بود، بسیار حتئز اهمیت و حساسیت برانگیز است. البته با توجه به بازی های تدافعی استقلال در این فصل بخصوص چند بازی اخیر که باعث شده صدر جدول از این تیم گرفته شود، این صحبت ها می تواند طعنه ای به پرویز مظلومی هم محسوب شود!

جمله جنجالی رحمتی در آستانه داربی:برانکو مربی باوجودی است!

این جمله از آنجایی که رحمتی با مربیان قبلی اش یعنی قلعه نویی و کی روش به مشکل خورده بود، بسیار حتئز اهمیت و حساسیت برانگیز است. البته با توجه به بازی های تدافعی استقلال در این فصل بخصوص چند بازی اخیر که باعث شده صدر جدول از این تیم گرفته شود، این صحبت ها می تواند طعنه ای به پرویز مظلومی هم محسوب شود!
جمله جنجالی رحمتی در آستانه داربی:برانکو مربی باوجودی است!

خرید بک لینک

روزنامه قانون

Related Posts