جدول‌رده‌بندی لیگ‌برتر تا پایان‌هفته‌دوازدهم

جدول‌رده‌بندی لیگ‌برتر تا پایان‌هفته‌دوازدهم
پرسپولیس موفق شد با برتری برابر ماشین سازی تبریز در هفته دوازدهم لیگ برتر، صدر جدول را از تراکتورسازی پس بگیرد.

جدول‌رده‌بندی لیگ‌برتر تا پایان‌هفته‌دوازدهم

پرسپولیس موفق شد با برتری برابر ماشین سازی تبریز در هفته دوازدهم لیگ برتر، صدر جدول را از تراکتورسازی پس بگیرد.
جدول‌رده‌بندی لیگ‌برتر تا پایان‌هفته‌دوازدهم

Related Posts