توزیع ۱۸۰ تن شکر بین زنبورداران در استان اردبیل

توزیع ۱۸۰ تن شکر بین زنبورداران در استان اردبیل
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از توزیع ۱۸۰ تن شکر به ارزش ۴/۵ میلیارد ریال در بین زنبورداران در این استان در تابستان امسال خبر داد.

توزیع ۱۸۰ تن شکر بین زنبورداران در استان اردبیل

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از توزیع ۱۸۰ تن شکر به ارزش ۴/۵ میلیارد ریال در بین زنبورداران در این استان در تابستان امسال خبر داد.
توزیع ۱۸۰ تن شکر بین زنبورداران در استان اردبیل

Related Posts