توافق جدید دولت کلمبیا و شورشیان فارک

توافق جدید دولت کلمبیا و شورشیان فارک
‘خوان مانوئل سانتوس’ رئیس جمهوری کلمبیا، روز پنجشنبه توافق اصلاح شده ای را با بزرگترین گروه شورشیان مسلح در این کشور (موسوم به فارک) امضا کرد.

توافق جدید دولت کلمبیا و شورشیان فارک

‘خوان مانوئل سانتوس’ رئیس جمهوری کلمبیا، روز پنجشنبه توافق اصلاح شده ای را با بزرگترین گروه شورشیان مسلح در این کشور (موسوم به فارک) امضا کرد.
توافق جدید دولت کلمبیا و شورشیان فارک

Related Posts