تعلیق توافق هسته‌ای ایران در دوران ترامپ محتمل است

تعلیق توافق هسته‌ای ایران در دوران ترامپ محتمل است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا اعلام کرد، با توجه به ادعاهایی که دونالد ترامپ در کمپین انتخاباتی خود مطرح کرده، احتمال دارد که توافق هسته‌ای با ایران را تعلیق کند.

تعلیق توافق هسته‌ای ایران در دوران ترامپ محتمل است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا اعلام کرد، با توجه به ادعاهایی که دونالد ترامپ در کمپین انتخاباتی خود مطرح کرده، احتمال دارد که توافق هسته‌ای با ایران را تعلیق کند.
تعلیق توافق هسته‌ای ایران در دوران ترامپ محتمل است

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

Related Posts