تصادف زنجیره ای 8 خودرو در اتوبان تهران پردیس/ 2 خانم و یک آقا مجروح شدند

تصادف زنجیره ای 8 خودرو در اتوبان تهران پردیس/ 2 خانم و یک آقا مجروح شدند
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: تصادف نجیره ای در اتوبان تهران پردیس چند مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف زنجیره ای 8 خودرو در اتوبان تهران پردیس/ 2 خانم و یک آقا مجروح شدند

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: تصادف نجیره ای در اتوبان تهران پردیس چند مصدوم بر جای گذاشت.
تصادف زنجیره ای 8 خودرو در اتوبان تهران پردیس/ 2 خانم و یک آقا مجروح شدند

Related Posts