ترانه سراهای ما شاعرانه نگاه نمی کنند

ترانه سراهای ما شاعرانه نگاه نمی کنند
مشکل اصلی این است که ترانه سراهای ما شاعرانه نگاه نمی کنند و ترانه را محمل موسیقی می دانند.

ترانه سراهای ما شاعرانه نگاه نمی کنند

مشکل اصلی این است که ترانه سراهای ما شاعرانه نگاه نمی کنند و ترانه را محمل موسیقی می دانند.
ترانه سراهای ما شاعرانه نگاه نمی کنند

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *