تخلیه کامل غوطه غربی دمشق از افراد مسلح

تخلیه کامل غوطه غربی دمشق از افراد مسلح
آخرین گروه از افراد مسلح در شهرک خان الشیح و زاکیه در ریف غربی دمشق، شهرک را ترک کردند تا غرب دمشق یکپارچه از وجود عناصر مسلح تروریستی تخلیه شود.

تخلیه کامل غوطه غربی دمشق از افراد مسلح

آخرین گروه از افراد مسلح در شهرک خان الشیح و زاکیه در ریف غربی دمشق، شهرک را ترک کردند تا غرب دمشق یکپارچه از وجود عناصر مسلح تروریستی تخلیه شود.
تخلیه کامل غوطه غربی دمشق از افراد مسلح

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *