تحقیریوونتوس16سال بعدازسیمئونه بزرگ

تحقیریوونتوس16سال بعدازسیمئونه بزرگ
تلاش های یوونتوس برای زدن گل دوم نتیجه ای در بر نداشت و بازی با برتری 3-1 جنوا به پایان رسید، تا یوونتوس با 33 امتیاز همچنان در صدرجدول باقی بماند و میلان را در چهار امتیازی خود ببیند.

تحقیریوونتوس16سال بعدازسیمئونه بزرگ

تلاش های یوونتوس برای زدن گل دوم نتیجه ای در بر نداشت و بازی با برتری 3-1 جنوا به پایان رسید، تا یوونتوس با 33 امتیاز همچنان در صدرجدول باقی بماند و میلان را در چهار امتیازی خود ببیند.
تحقیریوونتوس16سال بعدازسیمئونه بزرگ

Related Posts