تاکیدآیت الله نوری همدانی برلزوم مشارکت بیشترخیران درامر وقف

تاکیدآیت الله نوری همدانی برلزوم مشارکت بیشترخیران درامر وقف
آیت الله نوری همدانی در دیدار رئیس سازمان اوقاف وامورخیریه باتوجه به این که وقف برای گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی یکی از مهمترین نیازهای روز جهان اسلام است بربرلزوم مشارکت بیشترخیران درامر وقف تاکیدکرد.

تاکیدآیت الله نوری همدانی برلزوم مشارکت بیشترخیران درامر وقف

آیت الله نوری همدانی در دیدار رئیس سازمان اوقاف وامورخیریه باتوجه به این که وقف برای گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی یکی از مهمترین نیازهای روز جهان اسلام است بربرلزوم مشارکت بیشترخیران درامر وقف تاکیدکرد.
تاکیدآیت الله نوری همدانی برلزوم مشارکت بیشترخیران درامر وقف

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *